ลงทะเบียนสอบ Certificate

Register Check Status

สนใจลงทะเบียนอบรม

Register

What we do

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการ เผยแพร่ อบรม ส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะความชำนาญด้านไอที ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ

Training Courses

เออาร์ไอทีจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Hybrid Learning ผสมผสานการเรียนรู้รูปแบบใหม่ทั้ง Online และ Offline การเรียนกับวิทยากรคุณภาพ พร้อมหลักสูตรมาตรฐานของเออาร์ไอที และหลักสูตรที่ปรับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การอบรมของลูกค้า

Worldwide Certificate

เออาร์ไอทีมุ่งสร้างมาตรฐานทักษะทางเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกาการทดสอบครอบคลุมการวัดผลหลากหลายทักษะ ซึ่งล้วนแต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงาน และเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วโลก

English Assessment

มาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กับ Pearson English Assessment การทดสอบที่มีความแม่นยำสูง ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการประเมินผลที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบ อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐานสากล CEFR

Tesing Center

เออาร์ไอทีให้บริการศูนย์ทดสอบ โดยมีระบบการทดสอบที่ได้รับการบริหาร และพัฒนาจากบริษัท Pearson Vue ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ มีความเสถียร และตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

Project Management

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเรื่องหาสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ การวางแผนงบประมาณ และทำรายงานสรุปผลโครงการ

Online Platform

ARIT SkillOn เปิดประสบการณ์เรียนออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัดรวมทุกทักษะความรู้เพื่อ Upskill ด้วยหลักสูตรเฉพาะที่ ARIT ออกแบบมาเพื่อคุณ

Value of Certificate

E-Book

Microsoft Word 2019 & 365 Microsoft Word 2019 & 365 HOT
Microsoft Excel 2019 & 365 Microsoft Excel 2019 & 365 HOT
IC3 Digital Literacy IC3 Digital Literacy HOT
eBook
฿ 250
Microsoft Word 2016 Microsoft Word 2016
eBook
฿ 250
Microsoft Excel 2016 Microsoft Excel 2016
eBook
฿ 250

Become To Certiport Authorized Testing Center (CATC)

ร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานไอที ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของทุกองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Learn more

Rental

บริการเช่าห้องอบรม สัมมนา เดินทางง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Learn more

Subscribe to our Newsletter

Stay informed on our latest news!