• Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification

โครงการทดสอบสมรรถนะความรู้ของข้าราชการ HIPPS รุ่นที่ 18 ปี 2565

การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)

ด้วย IC3 (Digital Literacy Certification)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครั้งแรก

(1) เลือกลงทะเบียนตามความต้องการ ลงทะเบียนสอบ, ลงทะเบียนอบรมพร้อมสอบ กรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่หน้า “ลงทะเบียน

(2) ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน รูปแบบการทดสอบ ได้ที่หน้า “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

(3) ชำระค่าธรรมเนียมตามรูปแบบการสอบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเข้าระบบ ได้ที่หน้า “แนบหลักฐานการชำระเงิน

(4) สำหรับผู้ที่ซื้อ E-Learning รับรหัสเข้าเรียน E- Learning ได้ทางอีเมล

(5) สำหรับผู้ที่หนังสือ IC3 Digital Literacy จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้

เมื่อถึงวันทดสอบ กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

สอบที่ศูนย์ ARIT : มาถึงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที
สอบ Exam From Home : เข้าร่วม Zoom Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาที **กรุณาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันทดสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ**

ลงทะเบียนสอบซ่อม Retake

ผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบ Retake ได้ที่หน้า ลงทะเบียนสอบ Retake
และชำระค่าทดสอบ โปรแกรมละ 500 บาท
พร้อมหลักฐานการชำระค่าสอบ Retake ได้ที่หน้า แนบหลักฐานการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชี บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151-4-12144-9
ธนาคารกสิกรไทย (บัญชีออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 -2-81322-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024-2-64213-9

IC3 คืออะไร สอบยังไงบ้าง?

คลิกอ่านข้อมูลก่อนสอบได้ที่นี้