ลงทะเบียนสอบ

ลงทะเบียนสอบ Certificate
รูปแบบการสอบ *
ข้อมูลผู้สมัคร
Website     Facebook     Line     E-mail     โทรศัพท์
ข้อมูลการสอบ
หมายเหตุ
 1. กรุณาเลือกวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันนับจากวันที่สมัคร ในวันและเวลาทำการ
 2. Exam from Home เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะวันพุธ เวลา 13.30-14.30 น. เท่านั้น
 3. ศูนย์สอบเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-610-3095

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได่ทุกเมื่อที่ Privacy Notice และกรณีที่ท่านต้องการถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล [email protected]