เปิดบูธต้อนรับ รมว.ดิจิทัล อัปเดตทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ต้อนรับ คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมพูดคุยถึงทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ควรมี [...]

ARIT ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ “ครบรอบ 130 ปี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 [...]

TPQI จับมือ ARIT จัดงานสัมมนาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ [...]

ARITพร้อมหนุนข้าราชการไทยภายใต้โครงการ Hipps

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง High Performance and Potential System (Hipps) เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพกลุ่มข้าราชการไทยให้พร้อม สู่ยุค Digital Transformation [...]

ARIT จัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional

"หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop" ให้กับพนักงานจาก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด [...]

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) [...]