News & Events

ARIT เปิดอบรม การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Software Development

ARIT เปิดอบรม การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ หน่วยงานหรือองค์กรไหนที่มี Software Development ที่ดี องค์กรนั้นจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงาน ได้เร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง

Read More

ARIT เปิดคลาสอบรม พร้อมยกระดับด้าน Networking สำหรับองค์กร กับหลักสูตร อบรมพร้อมสอบประกาศนียบัตรสากล ด้วย ITS Networking

ระบบเครือข่าย (Network) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นภายในองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Networking

Read More

ARIT เปิดอบรมพร้อมสอบประเมิน ภายใต้การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง

ARIT เปิดอบรมพร้อสอบประเมิน #HiPPS ภายใต้การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง ยกระดับความรู้ด้าน #Digitalliteracy ด้วย IC3 Digital Literacy Certification

Read More

ARIT จัดสัมมนา Future Proof for Education เปิดโลกให้สถาบันการศึกษาไทย นำมาตรฐานระดับโลกมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร

Highlights สำคัญภายในงาน ผู้ร่วมงาน ได้รับฟังบรรยายจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยน และบอกเล่าประสบการณ์ รวมไปถึง แนวโน้มทิศทางของการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต

Read More

ARIT จับมือ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนาม MOU เตรียมพร้อมบูรณาการความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับให้แก่บุคลากร และนักศึกษาด้วยมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด นำโดยคุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจาก บริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Mr.Jeffrey Lewis Vice President, APAC Business Development Certiport และ Mr.Mandaar Barve Regional Manager, India and Southeast Asia Certiport ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากรและนักศึกษาตามมาตรฐานสากล

Read More

ARIT พร้อมเป็นผู้นำเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลพื้นฐาน (Digital Literacy) สำหรับกำลังแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยคุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะ ผู้นำด้านการสร้างมาตรฐานไอทีของไทย และเป็น Authorized Distributor appointed by Certiport ได้ นำทีม ผู้บริหาร จาก บริษัท Certiport

Read More

ARIT นำทีมผู้บริหาร Certiport จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมหารือ กระทรวงกลาโหม พร้อมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางทหาร ให้กับบุคลากร

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป และคุณคุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Authorized Distributor appointed by Certiport พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจาก บริษัท Certiport โดยมี Mr.Jeffrey Lewis Vice President, APAC Business Development Certiport และ Mr.Mandaar Barve Regional Manager, India and Southeast Asia Certiport เข้าพบ พลโท นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

Read More

ARIT นำทีมผู้บริหาร Certiport สหรัฐอเมริกา เข้าพบ สดช. เตรียมพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาชีพด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป ในฐานะ Authorized Distributor appointed by Certiport นำทีมผู้บริหารจาก บริษัท Certiport โดยมี Mr.Jeffrey Lewis Vice President, APAC Business Development Certiport และ Mr.Mandaar Barve Regional Manager, India and Southeast Asia Certiport เข้าร่วมในพิธีลงนาม ร่วมกับ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

Read More

ARIT เปิดอบรมพร้อมสอบ Data Analytics เน้นเนื้อหาเข้มข้น กับหลักสูตร 2 วัน เต็ม

เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจโครงสร้าง และหมวดหมู่ของชุดข้อมูล พร้อมต่อยอดสู่การจัดการข้อมูลได้อย่างมีระบบ

Read More

ARIT ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มั่นใจพร้อมเดินหน้า สู่จุดหมายการสร้างมาตรฐานการรับรองความรู้ให้แก่วงการศึกษาไทยอย่างมีมาตรฐานสากล

Read More

เออาร์ไอที ผนึกความร่วมมือ depa และ TPQI หนุนเยาวชนไทยสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ณ สหรัฐอเมริกา

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งบริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ชั้นนำ จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ การแข่งขัน 2 เวทีได้แก่ “MOS Olympic Thailand competition 2024” และ “Thailand Design Creator Competition 2024” ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เล็งผลช่วยผลักดันนโยบายของรัฐ และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งเป้าช่วยสร้างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย พร้อมยกระดับอัพสกิลเยาวชนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

Read More

ARIT ลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มุ่งพัฒนาผู้เรียน สร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มอาชีวศึกษา พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยทักษะดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร: โดย คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ลงนาม บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยมี ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว

Read More

กสทช. เดินหน้าพัฒนาองค์กร ด้วย IC3 Digital Literacy

กสทช. เดินหน้าพัฒนาองค์กร ด้วย IC3 Digital Literacy กับหลักสูตรอบรมพร้อมสอบจากทาง ARIT ติวเข้มเนื้อหา 3 วันเต็ม

Read More

ARIT จัดอบรมพร้อมสอบมาตรฐาน IC3 Digital Literacy ให้กับบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข

#ในวันที่ทุกคนต้องรู้ดิจิทัล เพื่อปรับตัวสู่ #DigitalTransformation ARIT จัดอบรมพร้อมสอบมาตรฐาน IC3 Digital Literacy ให้กับบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข

Read More

ARIT เปิดคอร์สอบรม หลักสูตร CompTIA Network+

ARIT เปิดคอร์สอบรม หลักสูตร CompTIA Network+ เพราะระบบเครือข่าย (Network) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กคอยดูแล

Read More