Training Schedule

หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่มีการจัดอบรม หรือสนใจอบรมจำนวน 5 คนขึ้นไป
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทรสอบถาม 02-610-3099 ต่อ 3095-3096


# Style Course Duration Schedule Price Promotion Enroll
1 Regular ออกแบบและรีทัชภาพกราฟิกด้วยตนเอง สำหรับโปรแกรม Photoshop 2 วัน 6-7 มกราคม 2565 Please call -
2 Regular Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI 2 10-11 มกราคม 2565 Please call -
3 Regular AR VR MR ในระดับเบื้องต้น 2 วัน 10-11 มกราคม 2565 Please call -
4 Regular สร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเออาร์ ด้วย Assemblr 1 วัน 10 มกราคม 2565 Please call -
5 Regular CompTIA CySA+ 4 วัน 11-14 มกราคม 2565 Please call -
6 Regular Internet of Things 3 วัน 11-13 มกราคม 2565 Please call -
7 Regular การใช้ Excel ทำงานด้านบัญชีและการเงิน 1 วัน 11 มกราคม 2565 Please call -
8 Regular Big Data Analytic with Power BI 2 วัน 12-13 มกราคม 2565 Please call -
9 Regular การใช้ Excel ทำงานด้านวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 1 วัน 12 มกราคม 2565 Please call -
10 Regular Excel ต้องรู้สำหรับเด็กจบใหม่ ที่จะทำให้ใคร ๆ ก็อยากคว้าตัวไปร่วมทีม 1 วัน 13 มกราคม 2565 Please call -
11 Regular การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CC2021 2 วัน 13-14 มกราคม 2565 Please call -
12 Regular การจัดการ Email ด้วย Outlook 365 1 วัน 14 มกราคม 2565 Please call -
13 Regular สร้างงานกราฟิกด้วย InDesign 1 วัน 14 มกราคม 2565 Please call -
14 Regular สร้างแอปพลิเคชันง่าย ๆ ด้วย PowerApps & OneDrive 1 วัน 14 มกราคม 2565 Please call -
15 Regular Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for End User 1 วัน 17 มกราคม 2565 Please call -
16 Regular Microsoft Data Science 2 วัน 17-18 มกราคม 2565 Please call -
17 Regular การออกแบบโมเดล 3D ด้วย SketchUp Pro 2 วัน 17-18 มกราคม 2565 Please call -
18 Regular ผู้ช่วยการตลาดดิจิทัล (Facebook Admin) 2 วัน 17-18 มกราคม 2565 Please call -
19 Regular สร้าง Infographic สุด cool ด้วย PowerPoint 1 วัน 17 มกราคม 2565 Please call -
20 Regular เพิ่มชีวิตให้ Packaging ด้วย Spark AR 2 วัน 17-18 มกราคม 2565 Please call -
21 Regular ใช้ภาพพูดแทนด้วย CANVA 1 วัน 17 มกราคม 2565 Please call -
22 Regular ฝึกภาษา HTML สำหรับสร้างเว็บ 1 วัน 18 มกราคม 2565 Please call -
23 Regular เทคนิการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Office365-Query&Connection 1 วัน 18 มกราคม 2565 Please call -
24 Regular Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop (Advanced) 2 วัน 19-20 มกราคม 2565 Please call -
25 Regular การออกแบบโมเดล 3D ด้วย Solid Work 2 วัน 19-20 มกราคม 2565 Please call -
26 Regular สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายๆ ผ่าน Google Data Studio 1 วัน 19 มกราคม 2565 Please call -
27 Regular แอปเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Booking+Forms+Planner) 1 วัน 19 มกราคม 2565 Please call -
28 Regular กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ 2 วัน 20-21 มกราคม 2565 Please call -
29 Regular ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สู่การต่อยอดในระดับโปร 2 วัน 20-21 มกราคม 2565 Please call -
30 Regular บริหารการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud (Onedrive+Teams+SharePoint) 1 วัน 20 มกราคม 2565 Please call -
31 Regular จัดการตารางนัดหมายด้วย Calendar 365 1 วัน 21 มกราคม 2565 Please call -
32 Regular เทคนิคการสร้าง Animation Transition PPT 365 1 วัน 21 มกราคม 2565 Please call -
33 Regular "Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop " 2 วัน 24-25 มกราคม 2565 Please call -
34 Regular Adobe Illustrator และการออกแบบภาพโฆษณา 2 วัน 24-25 มกราคม 2565 Please call -
35 Regular Basic Motion Graphic for Young Animator 2 วัน 24-25 มกราคม 2565 Please call -
36 Regular Database Fundamental with SQL Server Management Studio 2 วัน 24 มกราคม 2565 Please call -
37 Regular Excel Dashboard นำเสนอข้อมูลแบบ Smart User 1 วัน 24 มกราคม 2565 Please call -
38 Regular สร้างงานนำเสนอให้โดนใจหัวหน้างาน (Excel : PivotTable and PivotChart) 1 วัน 24 มกราคม 2565 Please call -
39 Regular สร้างงานนำเสนอให้โดนใจหัวหน้างาน (Excel : PivotTable and PivotChart) 1 วัน 24 มกราคม 2565 Please call -
40 Regular การเก็บข้อมูลด้วย Forms และสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate 1 วัน 25 มกราคม 2565 Please call -
41 Regular การใช้งาน Unity เบื้องต้น 1 วัน 25 มกราคม 2565 2,000 -
42 Regular สร้าง Motion Graphic ด้วย PowerPoint 2 วัน 26-27 มกราคม 2565 Please call -
43 Regular สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Blender 2 วัน 26-27 มกราคม 2565 Please call -
44 Regular การออกแบบ AR Application ด้วยโปรแกรม Unity 2 วัน 27-28 มกราคม 2565 5,000 -
45 Regular สร้าง AR Application ด้วยโปรแกรม Unity 2 วัน 27-28 มกราคม 2565 Please call -
46 Regular การสร้างเกม 3 มิติด้วยโปรแกรม Unity 3 วัน 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 6,000 -
47 Regular ติวเพื่อสอบ Unity Certified User Programmer 1 วัน 4 กุมภาพันธ์ 2565 1,990 -
48 Regular CompTIA A+(core1+core2) 4 วัน 7-10 มิถุนายน 2565 30,000 -
49 Regular CompTIA A+(core1+core2) 4 วัน 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
50 Regular CompTIA ITF+ 2 วัน Pleas call 9,500 -
51 Regular CompTIA ITF+ 2 วัน 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
52 Regular Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for IT Pro 1 วัน 14 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
53 Regular Ethical Hacking of network vulnerabilities 3 วัน 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
54 Regular สร้าง AR Application ด้วยโปรแกรม Unity 1 วัน 14 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
55 Regular DAX & M Language for Business Intelligence 1 วัน 15 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
56 Regular Social Media Analytics 1 วัน 15 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
57 Regular Social Media Analytics 1 วัน 15 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
58 Regular เทคนิคการสร้างเกมโลกเสมือน VR ด้วย Unity 2 วัน 16-17 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
59 Regular Azure Funfamentals 2 วัน 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
60 Regular เผยเคล็ดลับกำกับงานธุรการให้อยู่มือด้วย Excel 2 วัน 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
61 Regular Windows 11 New Features 1 วัน 22 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
62 Regular สร้างสินค้าทดลองด้วย Spark AR 2 วัน 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
63 Regular CompTIA Linux+ 3 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 Please call -
64 Regular CompTIA Linux+ 3 วัน 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 29,000 -
65 Regular CompTIA Security+ 5 วัน 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 32,000 -
66 Regular CompTIA Network+ 4 วัน 1-4 มีนาคม 2565 32,000 -
67 Regular CompTIA Cloud + 3 วัน Pleas call 26,000 -
68 Regular CompTIA Cloud Essentials 3 วัน Pleas call 12,000 -
69 Regular AR VR MR ในระดับเบื้องต้น 2 วัน 9-10 มีนาคม 2565 Please call -
70 Regular การใช้ Excel ทำงานด้านบัญชีและการเงิน 1 วัน 10 มีนาคม 2565 Please call -
71 Regular สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศาด้วย 3DVista 1 วัน 10 มีนาคม 2565 Please call -
72 Regular สร้างแอปพลิเคชันง่าย ๆ ด้วย PowerApps & OneDrive 1 วัน 10 มีนาคม 2565 Please call -
73 Regular การใช้ Excel ทำงานด้านวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ 1 วัน 11 มีนาคม 2565 Please call -
74 Regular จัดการตารางนัดหมายด้วย Calendar 365 1 วัน 11 มีนาคม 2565 Please call -
75 Regular CompTIA CASP+ 4 วัน Pleas call 36,000 -
76 Regular CompTIA Project + 3 วัน Pleas call 29,000 -
77 Regular Excel ต้องรู้สำหรับเด็กจบใหม่ ที่จะทำให้ใคร ๆ ก็อยากคว้าตัวไปร่วมทีม 1 วัน 14 มีนาคม 2565 Please call -
78 Regular การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CC2021 2 วัน 14-15 มีนาคม 2565 Please call -
79 Regular ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สู่การต่อยอดในระดับโปร 2 วัน 14-15 มีนาคม 2565 Please call -
80 Regular เทคนิคการบริหารโครงการตามมาตรฐาน PMI 2 วัน 14-15 มีนาคม 2565 Please call -
81 Regular CompTIA CySA+ 4 วัน 15-18 มีนาคม 2565 Please call -
82 Regular สร้างงานนำเสนอให้โดนใจหัวหน้างาน (Excel : PivotTable and PivotChart) 1 วัน 15 มีนาคม 2565 Please call -
83 Regular สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel 2 วัน 16-17 มีนาคม 2565 Please call -
84 Regular เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Sata Studio 2 วัน 17-18 มีนาคม 2565 Please call -
85 Regular CompTIA Pentest+ 4 วัน Pleas call 36,000 -
86 Regular Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for End User 1 วัน 21 มีนาคม 2565 Please call -
87 Regular สร้าง AR Application ด้วยโปรแกรม Unity 2 วัน 21-22 มีนาคม 2565 Please call -
88 Regular CompTIA Server+ 4 วัน 22-25 มีนาคม 2565 33,000 -
89 Regular ใช้ภาพพูดแทนด้วย CANVA 1 วัน 23 มีนสคม 2565 Please call -
90 Regular Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop 2 วัน 24-25 มีนาคม 2565 Please call -
91 Regular Internet of Things 3 วัน 6-8 Please call -
92 Regular Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI 2 วัน 11-12 เมษายน 2565 Please call -
93 Regular การจัดการ Email ด้วย Outlook 365 1 วัน 11 เมษายน 2565 Please call -
94 Regular จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App 2 วัน 11-12 เมษายน 2565 Please call -
95 Regular สร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเออาร์ ด้วย Assemblr 1 วัน 11 เมษายน 2565 Please call -
96 Regular เพิ่มชีวิตให้ Packaging ด้วย Spark AR 2 วัน 11-12 เมษายน 2565 Please call -
97 Regular สร้างงานกราฟิกด้วย InDesign 1 วัน 12 เมษายน 2565 Please call -
98 Regular Big Data Analytic with Power BI 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
99 Regular CompTIA ITF+ 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
100 Regular Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for IT Pro 1 วัน 18 เมษายน 2565 Please call -
101 Regular Microsoft Data Science 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
102 Regular Unlock Skill Data Science & Visualization with Python 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
103 Regular สร้างเกม VR บนอุปกรณ์ Oculus ด้วย Uinty 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
104 Regular เทคนิการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Office365-Query&Connection 1 วัน 18 เมษายน 2565 Please call -
105 Regular เทคนิคการสร้างเกมโลกเสมือน VR ด้วย Unity 2 วัน 18-19 เมษายน 2565 Please call -
106 Regular กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ 2 วัน 19-20 เมษายน 2565 Please call -
107 Regular เทคนิคการสร้าง Animation Transition PPT 365 1 วัน 19 เมษายน 2565 Please call -
108 Regular IT Support Level Up to System Admin 3 วัน 20-22 เมษายน 2565 Please call -
109 Regular การออกแบบโมเดล 3D ด้วย SketchUp Pro 2 วัน 20-21 เมษายน 2565 Please call -
110 Regular การเก็บข้อมูลด้วย Forms และสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate 1 วัน 20 เมษายน 2565 Please call -
111 Regular ปรับเปลี่ยนกราฟได้ตามใจด้วย Power BI Charticulator 2 วัน 20-21 เมษายน 2565 Please call -
112 Regular ผู้ช่วยการตลาดดิจิทัล (Facebook Admin) 2 วัน 20-21 เมษายน Please call -
113 Regular สร้าง Infographic สุด cool ด้วย PowerPoint 1 วัน 20 เมษายน 2565 Please call -
114 Regular สร้าง Motion Graphic ด้วย PowerPoint 2 วัน 20-21 เมษายน 2565 Please call -
115 Regular สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายๆ ผ่าน Google Data Studio 1 วัน 20 เมษายน 2565 Please call -
116 Regular สร้างสินค้าทดลองด้วย Spark AR 2 วัน 20-21 เมษายน 2565 Please call -
117 Regular Social Media Analytics 1 วัน 21 เมษายน 2565 Please call -
118 Regular การจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด Data Studio (Data Studio + Sheet) 1 วัน 21 เมษายน 2565 Please call -
119 Regular สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Blender 2 วัน 21-22 เมษายน 2565 Please call -
120 Regular Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop (Advanced) 2 วัน 25-26 เมษายน 2565 Please call -
121 Regular Windows 11 New Features 1 วัน 25 เมษายน 2565 Please call -
122 Regular การสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งเครื่องมือวัดผล ประเมินผล (Google App) 1 วัน 25 เมษายน 2565 Please call -
123 Regular การออกแบบโมเดล 3D ด้วย Solid Work 2 วัน 25-26 เมษายน 2565 Please call -
124 Regular ฝึกภาษา HTML สำหรับสร้างเว็บ 1 วัน 25 เมษายน 2565 Please call -
125 Regular เทคนิคบริหารจัดการงานการเงินด้วย Excel (Perfect Excel tips for Financial management) 2 วัน 25-26 เมษายน 2565 Please call -
126 Regular Internet of Things : Arduino 3 วัน 26-28 เมษายน 2565 Please call -
127 Regular การสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google App 1 วัน 26 เมษายน 2565 Please call -
128 Regular ออกแบบและรีทัชภาพกราฟิกด้วยตนเอง สำหรับโปรแกรม Photoshop 2 วัน 26-27 เมษายน 2565 Please call -
129 Regular แอปเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Booking+Forms+Planner) 1 วัน 26 เมษายน 2565 Please call -
130 Regular Adobe Illustrator และการออกแบบภาพโฆษณา 2 วัน 27-28 เมษายน 2565 Please call -
131 Regular CompTIA Security+ 3 วัน 27-29 เมษายน 2565 Please call -
132 Regular One Step Synchronize by Power Platform 2 วัน 27-28 เมษายน 2565 Please call -
133 Regular บริหารการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud (Onedrive+Teams+SharePoint) 1 วัน 27 เมษายน 2565 Please call -
134 Regular Basic Motion Graphic for Young Animator 2 วัน 28-29 เมษายน 2565 Please call -
135 Regular Database Fundamental with SQL Server Management Studio 2 วัน 28-29 เมษายน 2565 Please call -
136 Regular เผยเคล็ดลับกำกับงานธุรการให้อยู่มือด้วย Excel 2 วัน 9-10 พฤษภาคม 2565 Please call -
137 Regular CompTIA Network+ 4 วัน 10-13 พฤษาภาคม 2565 Please call -
138 Regular Ethical Hacking of network vulnerabilities 3 วัน 10-12 พฤษภาคม 2565 Please call -
139 Regular เทคนิคการบริหารโครงการตามมาตรฐาน PMI 2 วัน 11-12 พฤษภาคม 2565 Please call -
140 Regular CompTIA A+(core1+core2) 4 วัน 17-20 พฤษภาคม 2565 Please call -
141 Regular การสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่าย (Photogrammetry) 2 วัน 17-18 พฤษภาคม 2565 Please call -
142 Regular วิเคราะห์ยอดขายด้วย Google Data Studio 1 วัน 17 พฤษภาคม 2565 Please call -
143 Regular สร้างแอปแบบไม่ง้อโค้ด ด้วย Power Apps 2 วัน 17-18 พฤษภาคม 2565 Please call -
144 Regular DAX & M Language for Business Intelligence Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for IT Pro 1 วัน 19 พฤษภาคม 2565 Please call -
145 Regular ปั้นโมเดลและจัดแสงด้วย Blender 2 วัน 19-20 พฤษภาคม 2565 Please call -
146 Regular สร้างตัวตน Avatar บนโลก Metavese 1 วัน 19 พฤษาภาคม 2565 Please call -
147 Regular สร้างตัวตน Avatar บนโลก Metavese 1 วัน 19 พฤษภาคม 2565 Please call -
148 Regular Azure Fundamentals 2 วัน 24-25 พฤษภาคม 2565 Please call -
149 Regular CompTIA Linux+ 3 วัน 25-27 พฤษภาคม 2565 Please call -
150 Regular รู้อย่างฉลาดใช้ Excel VBA (Smart user with Excel smart VBA) 2 วัน 26-27 พฤษภาคม 2565 Please call -
151 Regular One Step Synchronize by Power Platform 2 วัน 9-10 มิถุนายน 2565 Please call -
152 Regular Unlock Skill Data Science & Visualization with Python 2 วัน 13-14 มิถุนายน 2565 Please call -
153 Regular จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App 2 วัน 13-14 มิถุนายน 2565 Please call -
154 Regular CompTIA Security+ 3 วัน 15-17 มิถุนายน 2565 Please call -
155 Regular Unlock Skill Basic AI (Computer Vision) with Python 2 วัน 16-17 มิถุนายน 2565 Please call -
156 Regular การสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งเครื่องมือวัดผล ประเมินผล (Google App) 1 วัน 16 มิถุนายน 2565 Please call -
157 Regular สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel 2 วัน 16-17 มิถุนายน 2565 Please call -
158 Regular IT Support Level Up to System Admin 3 วัน 20-22 มิถุนายน 2565 Please call -
159 Regular การสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google App 1 วัน 20 มิถุนายน 2565 Please call -
160 Regular สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศาด้วย 3DVista 1 วัน 20 มิถุนายน 2565 Please call -
161 Regular เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Sata Studio 2 วัน 20-21 มิถุนายน 2565 Please call -
162 Regular CompTIA Server+ 4 วัน 21-24 มิถุนายน 2565 Please call -
163 Regular ขายโมเดล 3D โดยใช้ NFT 1 วัน 22 มิถุนายน 2565 Please call -
164 Regular Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล 1 วัน 23 มิถุนายน 2565 Please call -
165 Regular Upskill สู่สายงาน Data Science ด้วย Power BI & Rapid Miner 2 วัน 27-28 มิถุนายน 2565 Please call -

Regular คือรูปแบบการอบรมปกติ
VC คือ Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง อบรมผ่าน Video Conference

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media