แนะนำแอพทำสื่อ AR ด้วยแอพพลิเคชัน Assemblr


สื่อ AR ที่น่าสนใจ สวยงาม ในการเรียนของเด็กๆ ที่เห็นอยู่นี้ เขาทำกันยังไงนะ......อยากรู้จัง ว่าเขาทำจากแอพพลิเคชัน อะไร ???


AR 1
AR 2

มาดูวิธีกันเลย ซึ่งการทำสื่อเออาร์ ที่แสดงเป็นวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งจะทำเด็ก ผู้เรียน มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งสื่อเออาร์เหล่านี้ ผลิตโดยการใช้ …แอพพลิเคชั่น Assemblr

AR 3
AR 4
AR 5

แอพพลิเคชันนี้...ดีอย่างไรนะ ?

Assemblr เป็นแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือช่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (AR) สามารถสร้างภาพประกอบของตัวเอง และอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบของแบบจำลอง 3 มิติแบบปฏิสัมพันธ์อีกด้วย

- เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่าย สามารถดาวน์โหลดจาก App Store, Play Store

AR 7
คุณสมบัติของแอพพลิเคชันสามารถสร้างสื่อการสอน ได้ 2 แบบหลักๆ คือ

3D (กราฟิก 3 มิติ) ภาพประกอบโมเดล 3 มิติ ที่สามารถหมุนได้ ปรับขนาด ยกโมเดลขึ้นได้ ทั้งสามารถใส่สีวัสดุในโมเดล ตามจินตนาการของผู้เรียนได้

AR 8

Augmented Reality (AR) การวางภาพ 3 มิติบนวัตถุ หรือชิ้นงานได้จริง โดยการใช้แอพพลิเคชันส่องไปที่วัตถุนั้น

AR 9

AR 6

ไม่ยากเลยกับการใช้แอพพลิเคชั่น สร้างสื่อ AR ให้มีความน่าสนใจ ให้กับผู้เรียน ลองเรียนรู้และฝึกด้วยตนเองกันเลย

Share this Post