ตั้งชื่อ URL ให้สั้น ให้ปังด้วยเทคนิค Mod Rewrite


“เทคนิคการจัดการตั้งชื่อ URL ที่ยาวและซับซ้อนโดยการแปลง URL ให้อยู่ในรูปแบบที่สั้น และดูง่ายกว่า เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน รวมถึงการนำไปต่อยอดโดยทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ได้อีกด้วย การนำเอา Mod Rewrite มาใช้ในบาง Server ไม่สามารถจะทำได้ อาจเนื่องมาจากไม่ได้ติดตั้งโมดูล Mod Rewrite ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้เทคนิคนี้จะต้องตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อนที่จะเช่าโฮสต์เลยทีเดียว ใน Tip & Trick นี้จะช่วยคุณหาคำตอบเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี”
Share this Post