Forecast เทพแห่งการพยากรณ์ ใน Excel


FORECAST ของข้อมูล เป็นการดูแนวโน้ม ใน Excel โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ ทั้งกราฟเส้น และกราฟแท่ง ข้อมูลนำมาใช้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ถึงระยะเวลาปัจจุบัน หากต้องการวิเคาะห์ข้อมูลในอนาคต เช่น อยากทราบว่าในอีกระยะ 3 เดือนในข้างหน้า ข้อมูลที่คาดว่าน่าจะสูงที่สุด หรือข้อมูลที่คาดว่าน่าจะต่ำที่สุด เป็นเท่าไหร่ เพื่อหาแนวโน้มความน่าจะเป็น คำสั่งที่สามารถนำมาวิเคราะห์ คือ Trend worksheet หากท่านใดใช้คำสั่งนี้เป็น อาจเรียกได้ว่าเป็น เทพแห่งการพยากรณ์ เลยทีเดียวลองทำตามวิดีโอนี้เลยครับ
Share this Post