หมดปัญหา “สระลอย” ทั้งใน Illustrator และ Photoshop


ทุกท่านเคยประสบปัญหาแบบนี้มั้ยครับ เมื่อเราพิมพ์ข้อความตัวอักษรภาษาไทย ลงในโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator บางท่านอาจจะเจอปัญหา สระลอย หรือ ช่องไฟของตัวอักษร ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ชิ้นงานไม่สวยงามตามต้องการ หลายคนแก้ไขปัญหาโดยการพิมพ์สละ หรือวรรณยุกต์นั้น ๆ บนเลเยอร์ใหม่ แล้วย้ายเลเยอร์มาจัดตำแหน่งให้ตรงกัน ดูยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ พอมีหลายเลเยอร์ก้ลืมรวมกลุ่ม พอย้ายข้อความทีสละวรรณยุกต์ก็ไม่ไปด้วย แต่เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยวิธีการดังนี้ครับ

การแก้ปัญหาสระลอย

วิธีที่ 1 เหมาะกับชิ้นงานที่มีตัวอักษรไม่มาก
      กรณีสระอยู่ต่ำเกินไป
 • กดปุ่ม Shift ปุ่ม Alt และปุ่ม Ctrl พร้อมกัน จากนั้นให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น ปรับระยะความห่างตามต้องการ
      กรณีสระอยู่สูงเกินไป
 • กดปุ่ม Shift ปุ่ม Alt และปุ่ม Ctrl พร้อมกัน จากนั้นให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง ปรับระยะความห่างตามต้องการ
วิธีที่ 2 เหมาะกับชิ้นงานที่มีตัวอักษรเยอะๆ
      สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Photoshop
 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit เลือก Preferences เลือก Type
 2. ที่ Choose Text Engine Options เลือก Middle Eastern and South Asian
 3. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน สร้างเลเยอร์ของ Type
 4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 5. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้ว สามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย
      สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Illustrator CC
 1. เปิดฟังก์ชั่นการปรับแต่งโดยเลือก คำสั่ง Edit เลือก Preferences เลือก Type
 2. ที่ Language Options เลือก South East Asian Option
 3. เปิดไฟล์งานที่ต้องการทำงาน สร้างประเภทของเลเยอร์ โดยใช้เครื่องมือ Type
 4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนพาแนล Character (ภาษาที่รองรับล่าสุดได้แก่ ภาษาไทย, พม่า, ลาว, เขมร และภาษาสิงหล)
 5. หลังจากเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน คัดลอกและวางข้อความในภาษาที่คุณเลือก หากมีการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดไว้แล้ว สามารถเพียงพิมพ์ข้อความภาษานั้นได้เลย

ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในลักษณะงานของตนเองกันดูนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเทคนิคดีๆ By เออาร์ไอที ครับ สวัสดีครับ
Share this Post