ตารางอบรม

Regular คือรูปแบบการอบรมปกติ
VC คือ Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง อบรมผ่าน Video Conference

ลำดับ หลักสูตรติวเพื่อสอบ วันที่อบรม Regular VC
1 Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) 10 พ.ย. 2564 Enroll Enroll
2 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900) 11 พ.ย. 2564 Enroll Enroll
3 Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) 17 พ.ย. 2564 Enroll Enroll
4 Microsoft 365 Fundamentals (MS-900) 18 พ.ย. 2564 Enroll Enroll
5 Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) 24 พ.ย. 2564 Enroll Enroll

ทุกหลักสูตร ราคาเดียว 3,990 บาท (รวม VAT)

สิงที่ผู้อบรมจะได้รับ
  • ติวสอบ 1 วัน (Face to face / Virtual classroom)
  • สิทธิ์ในการสอบ Microsoft Certified Fundamentals (MCF) 1 ครั้ง (ในวิชาที่อบรม)
  • สิทธิ์ในการสอบซ่อม 1 ครั้ง กรณีสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน (ในวิชาที่อบรม)
  • เอกสารประกอบการอบรม
  • อาหารว่าง 2 มื้อ (กรณีอบรมที่ ARIT)
  • ที่จอดรถฟรี จำนวน 6 ชั่วโมง (กรณีอบรมที่ ARIT)

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media