บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม” THAILAND TOP SME AWARD 2019 [...]

เด็กไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล บนเวทีระดับโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม Digital Skill ให้นักศึกษา ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ร่วมกับ ARIT จัดการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 [...]

TPQI รับรองเป็นหน่วยประเมินมาตรฐานอาชีพให้กับ ARIT

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์กรรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อตรวจประเมินสถานที่จัดประเมินใหม่ ภายใต้สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ [...]

ARIT ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร 9 ราชมงคล

"คุณวรเทพ มงคลวาที" ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง [...]

ARIT บริหารโครงการให้แก่สำนักงาน กสทช.

กสทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษาเดินสายให้ความรู้ 6 จังหวัด 12 สถาบันทั่วประเทศ [...]

บรรยากาศการอบรม Microsoft ExcelAdvance ณ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดการอบรมความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance ให้กับบุคลากร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) [...]

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้วย IC3

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรม และประเมินมาตรฐานด้วย “IC3 Digital Literacy” มาตรฐานด้านไอทีขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมความรู้ทั้ง 3 โมดูล [...]