ARIT เข้าพบผู้บริหาร มทร.กรุง.เทพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และคุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [...]

เปิดคลาสอบรมคนไอที หลักสูตร CompTIA Security+

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดหลักสูตรอบรม CompTIA Security+ 3 วันสุดเข้มข้น เพื่อเสริมความรู้ ต่อยอดสู่ความสำเร็จประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้จริง [...]

Internet of Things (IoT) for Smart Home

ARIT พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนทักษะให้กับคุณ ภายใต้การจัดอบรมในหลักสูตร Internet of Things (IoT) for Smart Home [...]

ARIT เปิดหลักสูตรการสร้างสื่ออัจฉริยะ AR ด้วย Assemblr

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้นำการสร้างมาตรฐานด้านไอที และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อดิจิทัลที่มีความนิยม และแพร่หลายในปัจจุบัน [...]

MOS Certificate ผู้ช่วยการันตีเส้นทางการทำงานทั่วโลก

บทสัมภาษณ์ คุณอัฏฐญาณ เรืองมาลัย ตำแหน่ง Director บริษัท Shinsei Solution Recruitment (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทจัดหางาน สำหรับคนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนส่ง 10 เยาวชนไทย ผู้ผ่านการทดสอบ MOS Certificate ออกเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [...]