บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมรับฟัง “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และทีมงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ” วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand digital government vision 2017-2021 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล [...]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ ARIT ตรวจสอบเนื้อหาการสอบวัดทักษะด้านไอทีให้มีมาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. พ.อ.ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ [...]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ARIT จัดอบรมหลักสูตรการใช้ Sketch up

ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ก้าวสู่ตลาดการค้าโลก [...]

ARIT ร่วมประชุมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป และทีมงาน พร้อมทั้ง Mr. Moses Wan, Vice President ประจำสาขาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจากบริษัท Certiport Inc ได้เข้าพบ ท่านเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [...]

ARIT ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์แวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things

ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี กับโครงการ Internet of Things การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์แวร์บนซอฟต์แวร์ ทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน [...]

ARIT ร่วมประชุมกับ TPQI

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Mr. Moses Wan, Vice President ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจากบริษัท Certiport Inc [...]

Thailand Local Government Summit 2016

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “Thailand Local Government Summit 2016” และร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ IT Digital Literacy for Local Government. เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 เพื่อส่งเสริมผู้นำและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสังคมโลก Digital Economy โดยมีคุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) เป็นประธานเปิดงาน [...]