บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

ARIT จัดอบรมพร้อมสอบในโครงการ More Powerful with New MOS 2016 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Word 2016 โดยมีคุณครูจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้และทดสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนและคุณครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ [...]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนบริษัท Certiport และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนบริษัท Certiport และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ [...]

ARIT จัดอบรม “Ment & Share ระวังภัย IT 4.0” ให้กับบุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมการบรรยาย เรื่อง “Ment & Share ระวังภัย IT 4.0” ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบในยุคเทคโนโลยี 4.0 ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [...]

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ "กลุ่มเออาร์" ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ "กลุ่มเออาร์" ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และคุณพัชรา เกียรตินันทวิมล กรรมการผู้จัดการ นำคณะคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในเครือ “กลุ่มเออาร์” ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [...]

เออาร์ไอที พร้อมแชมป์โลก Microsoft คนล่าสุด เดินทางเข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้แทนจาก Microsoft ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทเออาร์ไอทีเดินทางพร้อมกับ นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ แชมป์โลกจากเวที MOS World Championship 2017 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Microsoft ประจำประเทศไทย ณ อาคาร All season กรุงเทพ พร้อมพบปะกับผู้แทนจาก Microsoft ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กไทยที่สามารถคว้ารางวัลแชมป์โลก ในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint version 2016 ซึ่งถือเป็น Version ล่าสุดของชุดโปรแกรม MS Office โปรแกรมสำนักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก [...]

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน ม.รังสิต ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ คว้าแชมป์โลก PowerPoint 2016

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต น้อง ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ สาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันทักษะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 บนเวทีการแข่งขัน Microsoft Office Worldwide Championship 2017 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมงานวันระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม [...]

MOS & ACA Olympic World Championship

บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [...]