ARIT จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ ด้วยการใช้งานเว็บสำเร็จรูป WEWYN

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งาน WEWYN [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [...]

ARIT จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification ของประเทศไทย [...]

ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ระดับสากล IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย [...]

ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค” [...]

ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารบริษัท เออาร์ไอที จำกัด พร้อมคุณชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [...]

ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ [...]

ARIT เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ [...]