ขอแสดงความยินดี 2 ตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลสุดยอดทางด้านไอที

        บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐและต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล จึงได้เปิดเวที 2 การแข่งขัน ได้แก่ MOS Olympic Thailand competition” และ “Thailand Design Creator Competition”
         โดยกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 270 คน จาก 66 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจากทั้ง 2 เวทีจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลก ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
        สำหรับผลการแข่งขัน ในเวที MOS Olympic Thailand competition 2019 เป็นการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 3 โปรแกรม ได้แก่ MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint version 2016 โดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในเวทีนี้ ได้แก่ นายกิตติธัช เข็มสม นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ด้านเวที Thailand Design Creator Competition 2019 ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนโจทย์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ในการแข่งขันการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ภายใต้ concept “Information and communication technology and digital content professional Standard” เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย และเพิ่มทักษะให้กับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในเวทีนี้ ได้แก่ นางสาวคัทลียา ภู่เงิน นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
         ทั้งนี้ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมตัวแทนเยาวชนไทย ทั้ง 2คน จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันบนเวที MOS Olympic World Championship 2019 และ Adobe Certified Associate World Championship ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.arit.co.th หรือ Facebook : aritthailand

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เวที MOS Olympic Thailand competition

รางวัล ชื่อ- นามสกุล สถาบัน
ชนะเลิศ กิตติธัช เข็มสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 สิทธิชัย อ่อนศรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 วัชรพล ประคองใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ชมเชย ลำดับที่ 4 ณัทพงศ์ ผลปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชมเชย ลำดับที่ 5 จิรกิตติ์ ถิ่นคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชมเชย ลำดับที่ 6 ธนภัทร พิชญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ชมงคลพระนคร
ชมเชย ลำดับที่ 7 พรหมชัย ชูแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ชมเชย ลำดับที่ 8 เบญญาภา คุ้มนาน มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล
ชมเชย ลำดับที่ 9 จักรกฤษณ์ หาญสาริกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมเชย ลำดับที่ 10 ชัยพล มหาจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี
รางวัลพิเศษ
รางวัล Top MS word 2016 สิทธิชัย อ่อนศรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รางวัล Top MS Excel 2016 กิตติธัช เข็มสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล Top MS PowerPoint 2016 สิทธิชัย อ่อนศรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เวที Thailand Design Creator Competition

รางวัล ชื่อ- นามสกุล สถาบัน
ชนะเลิศ คัทลียา ภู่เงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณิจิตรา แป้นจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 คีรีธาร ศิริเวช มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมเชย ลำดับที่ 4 คุณากร นงนุช มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ชมเชย ลำดับที่ 5 ธีรภัทร์ การสมงาม มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมเชย ลำดับที่ 6 สัมพล กรินรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชมเชย ลำดับที่ 7 กัญญ์วรา โยทองยศ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมเชย ลำดับที่ 8 พิริยะ ณิทธิมนพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชมเชย ลำดับที่ 9 ธนบดี ชัยนิธิกรรณ โรงเรียนสระบุรีวิทยา
ชมเชย ลำดับที่ 10 ศุภกร ชัยชนะวิชชกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รางวัลพิเศษ
Popular vote คีรีธาร ศิริเวช มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this Post