บริษัท เออาร์ไอที ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) พร้อมมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Share this Post