“เออาร์ไอที” ในฐานะ Authorized Distributor appointed by Certiport

“เออาร์ไอที” ในฐานะ Authorized Distributor appointed by Certiport ประจำประเทศไทย โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป เข้าร่วมการประชุมประจำปีกับกลุ่มผู้บริหาร Certiport เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างมาตรฐานด้านไอทีอย่างเป็นมาตรฐานสากล ในการประชุม 2022 APAC Regional Conference ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2565 ณ โรงแรม JW Marriott ประเทศสิงคโปร์

โดยมีโปรแกรมและผลิตภัณฑ์การทดสอบวัดทักษะมาตรฐานสากลในประเทศไทย อาทิ

 • IC3 and IC3 Spark Certification
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Certification
 • Microsoft Certified Educator (MCE) Certification
 • Microsoft Technical Certifications / Microsoft Certified Fundamentals
 • Adobe Certified Associate (ACA) Certification
 • Autodesk Certified User (ACU) Certification
 • Entrepreneurship and Small Business (ESB) Certification
 • Communication Skills for Business (CSB) Certification
 • App Development with Swift Certification Level 1
 • Unity Certified User (UCU) Certification
 • PMI Project Management Ready™ Certification
 • All associated CertPrep and LearnKey Learning Products
Share this Post