เปิดบูธต้อนรับ รมว.ดิจิทัล อัปเดตทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ต้อนรับ คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมพูดคุยถึงทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ควรมี และการการันตีมาตรฐานความรู้ด้วยใบประกาศนีบัตรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy เนื่องในพิธีเปิดโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด 19 #HACKaTHAILAND เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

อนึ่ง งานนิทรรศการ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition จะจัดไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 ผู้สนใจที่ต้องการอัปเดตเทรนความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถไปร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Share this Post