มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดทดสอบมาตรฐานด้านไอทีให้กับนักศึกษาประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559

กว่า 1,800 คน ด้วยมาตรฐานของ MOS Certificate และ Adobe Certificate ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสยามให้การสนับสนุนมานานกว่า 9 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน และทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Share this Post