อบรมพร้อมสอบ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทักษะการใช้งาน ควบคู่การสอบ Certificate

หลักสูตร จำนวนวัน ราคา/ท่าน
CompTIA Cloud Essentials 3 9,000
CompTIA Cloud+ 3 20,000
CompTIA Security+ 3 20,000
CompTIA Project+ 3 20,000
CompTIA Network+ 4 24,000
CompTIA A+ (core1 + core2) 4 20,000
CompTIA ITF+ 2 6,900
CompTIA Pentest+ 4 28,000
CompTIA Linux+ 3 20,000
CompTIA Server+ 4 28,000
CompTIA CYSA+ 4 28,000
CompTIA CASP 4 28,000

ติวพร้อมสอบ

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมุ่งเม้นการสอบ Certificate

หลักสูตร จำนวนวัน ราคา/ท่าน
CompTIA Cloud Essentials 1 4,900
CompTIA Cloud+ 1 12,000
CompTIA Security+ 1 12,000
CompTIA Project+ 1 12,000
CompTIA Network+ 2 15,000
CompTIA A+ (core1 + core2) 2 14,000
CompTIA ITF+ 1 4,900
CompTIA Pentest+ 2 18,000
CompTIA Linux+ 1 12,000
CompTIA Server+ 2 18,000
CompTIA CYSA+ 2 18,000
CompTIA CASP 2 18,000


รูปแบบการเรียน


ข้อมูลผู้สมัครWebsite     Facebook     Line     E-mail     โทรศัพท์

หมายเหตุ
 1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
  • 1 Exam Voucher
  • ระบบ LMS ฝึกฝนการสอบ
  • อาหารว่าง 2 มื้อ / วัน
 3. รูปเรียนการเรียนรู้มีทั้งแบบ Face to Face และ แบบ Virtual Class Room
 4. วันที่ และเวลาเรียน รอรับการติดต่อ เพื่อนัดหมายจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-610-3095

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media