วิธีการสมัครสอบ

ศูนย์สอบเออาร์ไอที

  • ผู้สอบเลือก วัน เวลา และโปรแกรมสอบ
  • ผู้สอบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ และเช็ควัน เวลา กับเจ้าหน้าที่เออาร์ไอที
  • แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
  • แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมแบบฟอร์มการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสอบ กรุณาติดต่อศูนย์สอบล่วงหน้า 1 วันทำการ

ศูนย์สอบอื่น

  • ผู้สอบควรโทรตรวจสอบกับศูนย์สอบก่อนที่จะสมัครหรือชำระเงิน
  • ศูนย์สอบบางแห่งไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป ควรโทรเช็คก่อนทุกครั้ง
  • สอบถามรายละเอียดการชำระเงิน และเช็ควันสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่งด้วยตนเอง

การชำระเงิน

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ต้องการสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ หมายเลข 02-610-3099

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media