ลักษณะการเรียนรู้ Learnkey ประกอบด้วย

  • การประเมินก่อนเรียน ส่วนนี้จะช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้พื้นฐานของพวกเขาในขณะที่แสดงให้พวกเขาในสิ่งที่หัวข้อจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติม

แนวทางการศึกษา : หลังจากนักเรียนส่งแบบประเมินก่อนเรียน พวกเขาจะเห็นรายละเอียดหัวข้อ ทางด้านขวาของหัวข้อ พวกเขาสามารถเลือกคู่มือการศึกษาที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

  • วีดีโอการฝึกอบรม แยกตามหัวข้อและบทเรียน สามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา

Exercise Labs : หลังจากเรียนรู้ผ่านวิดีโอแล้ว จะมีแบบฝึกหัดแบบปฏิบัติ เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยอนุญาตให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยตนเอง

การประเมินหลังเรียน : เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถทำแบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียนจะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ใหม่ หลังจากผ่านการอบรมเพิ่มเติม หากพวกเขาต้องการกลับไปดูสิ่งที่พวกเขาพลาด สามารถใช้คุณลักษณะ "Resume Review" เพื่อตอบคําถามที่พลาด โดยไม่ต้องใช้เวลาในหัวข้อที่พวกเขาเข้าใจแล้ว

บัตรคำศัพท์ ถ้านักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือหาคำจำกัดความเพิ่ม จะมีคำอธิบายคำศัพท์ให้ใน Glossaries tab

หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียน แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถอัปโหลดที่ LMS ใดก็ได้ ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สามารถดาวน์โหลด และแบ่งแยกตามความต้องการได้ แบ่งให้นักเรียนเป็นส่วนในแต่ละครั้ง หรือแม้แต่แผ่นงานเดียว


Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media