CertPREP Practice Tests


CertPREP Practice Tests คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุด CertPREP Practice Tests เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด

สำหรับชุดฝึกฝน CertPREP Practice Tests นั้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


 • Microsoft Office Specialist
 • Microsoft Technology Associate
 • Microsoft Certified Educator
 • IC3 Digital Literacy
 • IC3 Spark
 • Adobe Certified Associate
 • App Development with Swift
 • Autodesk Certified User
 • Autodesk Certified Professional
 • EC-Council
 • Entrepreneurship and Small Business Management
 • Unity Certified User Certification
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media