ตารางอบรม

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา วันที่อบรม ราคา Enroll
1 Big Data Bootcamp 6 วัน
(3 ชม./วัน)
9.00-12.00 น.
6-7, 10-11, 17-18 ตุลาคม 2564 15,000 Enroll
2 Big Data Fundamentals 6 วัน
(3 ชม./วัน)
9.00-12.00 น.
6-7, 10-11, 17-18 ตุลาคม 2564 15,000 Enroll
3 Big Data Advance 4 วัน
(3 ชม./วัน)
9.00-12.00 น.
10-11, 17-18 ตุลาคม 2564 10,000 Enroll

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media